سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری 
معاون پرورشی مدارس - مدرس سیاسی و مذهبی 
 
ادامه دارد 
فرهنگی، تربیتی و آموزشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات شهرستان لردگان 
امام جماعت 
 
ادامه دارد 
فرهنگی و مذهبی 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی مرکز لردگان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه 1 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی مرکز لردگان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق و تربیت اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی مرکز لردگان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه 2 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی مرکز لردگان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان شهرکرد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن کریم 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون فقه