حرف تا عمل
14 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چقدر نیاز به «عمل» در جامعه وجود دارد! و چقدر بیشتر نیاز به «حرف نزدن»!!