مار و پله!
60 بازدید
تاریخ ارائه : 3/31/2013 11:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در بعضی از خانه ها پله هایی(اعمال و رفتار نیکو) برای صعود به بلندی های معنویت، اخلاق و انسانیت وجود دارد ولی بعضی از خانه ها خالی از این امتیاز هستند و متأسفانه به جای آن مارهایی(اعمال و رفتار مذموم) در این خانه ها لانه کرده اند که با گزیدن اعضای آن، آنها را به ظلمات دنیوی و اخروی سیر می دهند. (این یعنی سیر از ظلمت به نور و بالعکس).