ای کاش!
538 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب

در یکی از سایت ها گزارش داده بود که برخی از نهاد های دانشجویی تصمیم گرفته اند مراسمی تحت عنوان«اهداء گل به حافظ منافع مصر در ایران» در واکنش به حمله به منزل حافظ منافع ایران در قاهره برگزار نمایند

اما ای کاش! در جامعه شیعه و مسلمانان، این گونه عکس العمل ها در مقابل همه اهانتهایی که به مسلمانان و اسلام می شد صورت می گرفت چرا که این روش، سیره پیامبر (ص)و معصومین(ع) ما است که باعث افتخار مسلمانان واقعی و اسلام است، تا مردم دنیا بدانند فاصله مسلمانی با غیر مسلمانی از کجا تا به کجاست! برای مثال فرض کنید در مقابل اهانت بعضی به پیامبر عزیز اسلام، کشورهای اسلامی مراسم یا همایش هایی هر چند کوچک در گرامیداشت و شناخت شخصیت و سیره پیامبران آنان را برگزار کنند! نه برخی از رفتار هایی که بیشتر عاطفی و هیجانیست و چه بسا موافق سیره عملی پیامبر و معصومین نباشد.