حمد تو؛کمال من2
59 بازدید
تاریخ ارائه : 4/17/2013 8:24:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

رَبِّ العَالَمِین

معبودا! تو پروراننده همه هستی«هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ»[1]، معلمی که معلمیّت تو از شکوفا نمودن استعدادها معنا گرفته است. معلمی که اِشراف به همه استعدادهای بالقوه متربیان خود داری،‌ چه! آفرینش آنها از آن توست پس چه کسی سزاوارتر و عالِمتر از تو به پرورش آنها «لَهُ الخَلقُ وَ الأَمرُ تَبَارَکَ اللهُ رَبُّ العَالَمِین»[2]. تو مدبّری هستی که احکام تکوینی و تشریعیت همسو و در جهت جلب مصلحت و دفع مفسده از نظام هستی و بندگان وضع شده است و چه اسرار و علومی در این موضوع برای اولوالالباب نهفته است و چه آسان نموده است اطاعتت را.

[1] . انعام/164.

[2] . اعراف/54.