شمع و پروانه
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پدیده های اطراف ما درسهای گوناگونی را همراه خود دارند که سهم عمده ای در پیشرفت علم بشر داشته اند البته دریافتن آنها نیاز به کمی تأمل و دقت دارد. از جمله این پدیده ها رابطه بین «پروانه و شمع» است که درسهای گوناگونی از این رابطه می توان برداشت کرد. پاورپند حاضر به این مطلب می پردازد.
دانلود